Gratis golfen tot eind 2015

Beste vrije golfer. 

De herfst is een mooie tijd om te golfen op golfbaan de Schoot!
Wij hebben dan ook een fantastische aanbieding voor u:

Golfen in de maand oktober tot en met december van dit jaar voor de superlage prijs van € 150,00.

Als u besluit per 1 januari 2016 lid te worden van golfclub de Schoot, wordt dit bedrag van € 150,00 afgetrokken van de kosten van het lidmaatschap dat u voor het hele jaar verschuldigd bent !

Er wordt over de maanden oktober tot en met december 2015 ook geen clubcontributie in rekening gebracht.

De financiële aspecten voor een lidmaatschap staan vermeld op de website www.golfbaandeschoot. Onder het kopje baan kiest u lidmaatschap.

Een goede gelegenheid om nader kennis te maken of een vernieuwde kennismaking met onze golfclub en –baan en dat voor een zeer aantrekkelijke prijs !

Heeft u interesse, stuur dan een e-mail met uw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoon) naar e-mailadres info@golfbaandeschoot.nl

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens Golf & Country Course Sint-Oedenrode en Golfclub de Schoot 

Henk Krijnen

Nieuwe Leden Commissie